Se alla

Nyanlända ska snabbt börja läsa SFI

Ta bort kravet på personnummer!

Måndag 14 februari 2022

Att få möjlighet att lära sig det svenska språket är en nyckelfaktor för att nyanlända ska kunna komma in i det svenska samhället. I dagsläget kan det ta upp till ett halvår innan nyanlända kan börja delta i studier i svenska. Detta beror på att det tar lång tid att få personnummer och ID-handling.

Den långa väntetiden medför passivisering och hänvisning till försörjningsstöd, i stället för att personen direkt får börja lära sig det nya, nödvändiga språket och bli en aktiv del av samhället.

Liberalerna tillsammans med övriga partier i Handslag för Mjölby som styr Mjölby kommun vill att berörda personer ska få läsa svenska och börja lära sig om det nya samhället så tidigt som möjligt. Bristen på ett personnummer ska inte hindra denna goda start.

Därför vill vi undanta nyanlända från kravet om personnummer och ID-handling för deltagande i SFI-undervisning och liknande aktiviteter. Detta yrkande lades av nämndsordförande Gun-Inger Andersson (L) på Utbildningsnämndens sammanträde i början av februari. Beslutet i nämnden var enhälligt.

Vi vill samtidigt att vårdnadshavare med små barn ska kunna ta del av aktiviteter för att kunna komma in i det svenska samhället, samt att barnperspektivet ska beaktas. Därför ska förskoleplatser finnas tillgängliga för barn i förskoleålder, både för att barnen ska få bästa tänkbara start i Sverige och för att möjliggöra studier i svenska för vårdnadshavare.

Språket är oerhört viktigt för integrationen. Därför måste vi se till att det språkliga lärandet börjar så tidigt som möjligt, oavsett om de byråkratiska kvarnarna mal långsamt!