Se alla

Utveckla Kulturskolan – Liberalerna levererar!

Breddning av utbudet i Kulturskolan blir verklighet

Torsdag 9 juni 2022

– Äntligen! Vi har länge arbetat för att kunna utveckla Kulturskolan ännu mer, både sett till geografi och till utbud. Nu kommer fler barn och unga att kunna få upptäcka sin kreativitet och uppleva glädjen som kommer av den, säger Kristin Kellander (L) som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

”Kulturskolan har via sin verksamhet genom åren gett Mjölby ett starkt musikliv. Vi vill fortsätta den utvecklingen och se en breddning av både verksamhet och rekrytering, exempelvis med inriktning mot dans och teater.”

Så skrev Liberalerna i Mjölby inför valet 2018. Fyra år senare blir det nu verklighet, med Liberalerna vid rodret i Mjölby kommun. Tillsammans med övriga partier i Handslag för Mjölby, som har varit lyhörda för argumenten, lägger vi nu inte mindre än tre miljoner extra per år för att utveckla Kulturskolan!

Mjölby har i dag ett erkänt välutvecklat arbete inom musik, med framstående ledare och mängder av härliga barn och ungdomar som upptäcker kulturens värld. Vi vill inte minska på musiken, däremot vill vi öka på många andra delar av kulturens utbud för barn och unga! Dessutom vill vi att Kulturskolan ska bli närvarande i fler delar av kommunen i jämförelse med i dag.

Formellt ska förslaget om utvecklingen av Kulturskolan även igenom kommunfullmäktige i juni innan det är helt beslutat, men det finns ingen anledning att vänta på det för att uttrycka vår glädje över förändringen. Hurra!