Infrastrukturen i Mjölby är i många avseenden bra. Vi tänker då främst på väg- och järnvägsförbindelser, som staten är ansvarig för. Kommunens ansvar för elförsörjning, vatten/avlopp och fjärrvärme fungerar i huvudsak väl, men innehåller en del sårbarhet. Två stora brott på huvudledningen för vatten har inträffat relativt nyligen, vilket är oroande och kan aktualisera ett byte eller en dubblering.

Den största svagheten gäller ändå infrastrukturen i form av bredband, som ter sig alltmer jämförbar med el- och vattenförsörjning för den som vill ha godtagbara levnadsvillkor. Luckor i denna viktiga infrastruktur finns både i tätorter och på landsbygden.

Vi vill..

  1. Att bredband ska finnas för alla
  2. Utreda den framtida vattenförsörjningen
  3. Bygga cykelväg Mantorp-Viby-Sjögestad
  4. Bygga cykelväg Väderstad-Hogstad-Mjölby
  5. Bygga en rondell vid Mjölbys östra infart från E4
    (korsningen med väg från Sya-Mantorp)
  6. Att översiktsplanen för Mantorp ska möjliggöra en potentiell ”norra länken” för att förbättra trafiksituationen

» Tillbaka till Liberalerna Mjölbys politik

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.