Se alla

Kultur och fritid – Livets guldkant

Kultur och fritid är saker som förgyller människors liv och gör ett samhälle attraktivt. Det är därför mycket angeläget för oss som liberaler att möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter finns nära människorna. Det ställer stora krav på en kommun som Mjölby, med tre förhållandevis stora tätorter. Ändå lägger vi relativt sett mycket pengar på framför allt fritid och idrott.

Det vill vi även göra inom kulturens område framåt. De tre extra miljoner som tillkommer 2023 för att stärka och bredda utbudet på Kulturskolan är en väldigt viktig insats, likaså är den nya konsthallen i Mjölby väldigt välkommen. Vi ser utöver detta många förbättringar som behöver företas under de närmaste åren. Vi vill bland annat genomföra följande insatser för att stärka kultur- och fritidsområdet.

 1. Vidareutveckla kulturen
  Kulturskolan har via sin verksamhet genom åren gett Mjölby ett starkt musikliv och breddas under 2023 både utbudsmässigt och geografiskt. Den nya konsthallen är en fantastisk mötesplats och vi vill fortsätta att på olika sätt stimulera vidareutveckling av området kultur i kommunen.
 2. Utveckla biblioteken
  Utifrån ett redan bra läge med biblioteken i Mjölby kommun vill vi förbättra ännu mer. Vi vill gärna genomföra ”Meröppet” även i Mjölby via en egen ingång för biblioteket, vilket gör att invånarna kan läsa och låna ännu mer än i dag. Vi vi vill göra det möjligt att ha en ökad närvaro på äldreboenden och trygghetsboenden. Dessutom har vi en idé om att kunna ha bibilioteksombud på landsbygden, på liknande sätt som exempelvis Systembolaget har ombud dit man kan beställa varor.
 3. Anlägg ett friluftsbad i Mantorp
  Vi vill att ett bad i framtiden ska kunna anläggas på Klämmestorpsområdet i Mantorp, en starkt växande tätort som helt saknar badmöjligheter. Tack vare arbetet under de senaste åren genomförs en utredning om olika placeringar och tänkbara lösningar. Vi ser fram emot resultatet av utredningen, så att vi därefter kan ta ställning till vad nästa steg ska bli.
 4. Stärk Skänninges roll som kulturellt centrum
  Att turistbyrån i Mjölby kommun finns i just kulturintensiva Skänninge är en tydlig signal om ortens värde. Vi ser gärna att Skänninges roll som kulturellt centrum i kommunen och regionen stärks framöver, inte minst inför att planerna om ett Upplevelsecenter för mat kan börja att bli verklighet i Väderstad inom några år.
 5. Stötta privata initiativ på fritidsområdet
  De kommunala fritidsgårdarna har en mycket viktig uppgift. Dessa kan också kompletteras med privata initiativ kring olika fritidsverksamheter. Historiskt har kommunen varit relativt negativt inställd till sådana satsningar, men vi vill öppna upp för större delaktighet från fler intresserade aktörer.
 6. Stötta Pridefestivalen i Mjölby
  Vi i Liberalerna är för valfrihet inom många olika områden. Det gäller även människors rätt att älska vem de vill, så länge ingen skadas av det. Vi vill lyfta HBTQI-frågor och mänskliga rättigheter på olika sätt. Att Mjölby numera har en Pridefestival är vi väldigt glada över och vi vill fortsätta att bidra till att på olika sätt lyfta dessa frågor ännu mer.
 7. Stärk kulturens närvaro i skolan
  Kulturens betydelse i samhället kommer ofta i skymundan, så också inom skolans värld. Vi vill på olika sätt se förbättrad närvaro av kultur inom skolans ram, bland annat för att stärka och motivera individer som mår bra och förbättrar sina studieresultat tack vare kulturens närvaro.
 8. Ställ krav för att få föreningsbidrag
  Att stötta ideella verksamheter via föreningsbidrag är en viktig del av att stärka kultur- och fritidsområdet på bred front, men att ta emot dessa bidrag medför också ansvar. Vi vill att planerna på att ställa krav på mottagare av föreningsbidrag när det gäller aspekter som tillgänglighet i evenemang och demokratiska värderingar i verksamheten blir verklighet.

» Tillbaka till Liberalerna Mjölbys politik