Se alla

Miljö och klimat – En hållbar framtid

Utan en genomtänkt strategi inom miljöområdet kommer vi även på det lokala planet att drabbas hårt av negativa effekter, det gäller inte bara globalt. Därför vill vi satsa på ett långsiktigt hållbart miljöarbete i Mjölby kommun och fortsätta att utveckla den Energi- och klimatstrategi som finns.

Vi vill…

 1. Att Mjölby ska bli en klimatneutral kommun.
 2. Trygga vattenförsörjningen genom att försvara Svartån och Vättern som vattentäkter, samt bredda kommunens möjligheter framåt.
 3. Se en ännu bättre avfallshantering, med förbättrad återvinningscentral.
 4. Minska matsvinnet i kommunala och privata verksamheter.
 5. Använda en ännu högre andel närproducerade råvaror, bland annat utifrån smartare upphandlingar som tillåter mindre aktörer att lägga anbud.
 6. Se fortsätta satsningar på infrastruktur, exempelvis laddstolpar och biogas som bidrar till att fasa ut fossila bränslen.
 7. Fortsätta omställningen av kommunens fordonsflotta för att minimera behovet av fossila bränslen.
 8. Använda solceller på offentliga byggnaders tak och ha krav på att förbereda nya byggnader för solceller.
 9. Ha en anpassad kollektivtrafik både i tätort och på landsbygden, med kravställning på Östgötatrafiken om att basera förändringar på relevanta analyser.
 10. Ha ännu bättre möjligheter för cykeltrafik, i en kommun som redan ligger långt framme.
 11. Se en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet.
 12. Se en fortsatt utbyggnad av nätet för kommunalt vatten och avlopp, i kombination med anpassade lösningar på landsbygden.

» Tillbaka till Liberalerna Mjölbys politik