Se alla

En hållbar kommun – Miljö och klimat

Vi vill ha en hållbar utveckling!

Utan en genomtänkt strategi inom miljöområdet kommer vi även på det lokala planet att drabbas hårt av negativa effekter, det gäller inte bara globalt. Därför vill vi satsa på ett långsiktigt hållbart miljöarbete i Mjölby kommun.

Vi vill…

  1. Att Mjölby ska bli en klimatneutral kommun
  2. Se en bättre avfallshantering
  3. Minska matsvinnet i kommunala och privata verksamheter
  4. Använda mer närproducerade råvaror, bland annat utifrån smartare upphandlingar
  5. Se fortsätta satsningar på laddstolpar och biogas
  6. Ha en anpassad kollektivtrafik både i tätort och på landsbygden
  7. Ha bättre möjligheter för cykeltrafik
  8. Se en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet
  9. Se en fortsatt utbyggnad av nätet för kommunalt vatten och avlopp, i kombination med anpassade lösningar på landsbygden

» Tillbaka till Liberalerna Mjölbys politik