Se alla

Så växer Mjölby – Näringsliv & företagande

Småföretag gör att Mjölby kommun växer

Ett gott företagsklimat leder till frihet och välstånd i samhället. Utifrån Mjölby kommuns ypperliga läge med förbindelser vill vi göra det möjligt för ännu fler företag att etablera sig och växa i kommunen!

Näringslivet i Mjölby har utvecklats starkt under senare år. De två stora företagen i kommunen, Toyota Material Handling och Väderstadsverken, expanderar. Många nya företag bildas och tar plats, inte minst på Viringe industri- och handelsområde.

Sysselsättningen ökar, men den hålls tillbaka främst av brist på rätt kompetens. Detaljhandeln är stark, dock med svagheter i centrumlägen i Mantorp, Mjölby och Skänninge. Utifrån detta vill vi arbeta med följande områden för att stärka näringsliv och företagande.

Mjölbys tillväxt under senare år har inte matchats av en planering från kommunens sida av lägen för industri, handel, bostäder och kommunal verksamhet. Försöken att improvisera lösningar leder ofta in i långa processer och till och med återvändsgränder.

Tillgången på lämplig mark är på kort sikt ofta begränsad, vilket leder till högre priser för de förvärv som kan åstadkommas.

 1. Aktiv näringslivspolitik
  Vi vill att kommunen har en mer aktiv näringslivspolitik för att främja bildande av nya företag och tillväxt i befintliga företag.
 2. Stärk tätorternas centrum
  Vi vill skapa förutsättningar för ett levande centrum i våra tre tätorter Mantorp, Mjölby och Skänninge, exempelvis genom planförändringar och markförvärv.På olika sätt måste vi också verka för att stärka detaljhandeln i centrala lägen.Det arbetet kan exempelvis leda till ett återupplivat centrum i Skänninge och på sikt etablering av Systembolaget i Mantorp.
 3. Möjliggör fortsatt expansion
  Vi vill att kommunen har en positiv inställning i mark- och planfrågor till de två stora företagens expansion och ligger i framkant när det gäller exempelvis inköp av mark för framtida etableringar för fler aktörer.Vi vill att kommunen upprättar flexibla detaljplaner i god tid före exploateringen av nya markområden. Vi vill ha en ökad långsiktighet och samordning i planeringen av större kommunala investeringar.
 4. Stärk utbildningsområdet
  Gymnasie- och vuxenutbildningar är mycket viktiga ingredienser i arbetet med att försörja offentlig och privat verksamhet med arbetskraftSe även vårt skolutvecklingsprogram för fler insatser som stärker näringslivet.
 5. Stärk företagandet redan i unga år
  Mjölby kommun arbetar på olika sätt med entreprenörskap och företagande redan i skolan, bland annat via Ung Företagsamhet där gymnasieelever arbetar praktiskt med en produkt eller tjänst. Detta framgångsrika arbete kan förbättras ytterligare.
 6. Stärk företagandet i hela kommunen
  Även utanför tätorterna finns stor potential. Det handlar om klassiska områden som lantbruk och skogsbruk, men även mycket annat som på olika sätt kan bedrivas på landsbygd. Turism och småföretagande kan starkt bidra på det här området, inte minst om bra förutsättningar i form av digital infrastruktur finns.Se även vårt landsbygdsprogram för fler insatser som stärker näringslivet.
 7. Möjliggör inköp av närproducerade varor och tjänster
  Vid upphandlingar vill vi att kommunen vid exempelvis utformning av anbud ska möjliggöra inköp av närproducerade varor och tjänster. Det gäller bland annat råvaror inom livsmedel och uppdrag som lämpar sig för mindre aktörer inom tjänstesektorn.

» Tillbaka till Liberalerna Mjölbys politik