Se alla

Delaktighet för alla – Trygghet och säkerhet

Tryggheten och säkerheten i kommunen är förhållandevis god, men under ytan finns det allvarliga problem att ta itu med. Användningen av narkotika och andra droger är oroande hög och innehåller fröet till organiserad grov brottslighet. Polisens resurser skulle bland annat därför i högre grad behöva avlastas från trivial ordningsstörning.

Hedersförtryck och hedersvåld liksom våld i andra nära relationer pågår, med begränsad insikt därom i omvärlden. Det kan vi inte acceptera.

Samhället ska dessutom vara tillgängligt, tryggt och säkert – även för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Räddningstjänsten är i dag inrymd i lokaler på Industrigatan. Dessa är förvisso ändamålsenliga på kort sikt, men olämpligt placerade för hastiga utryckningar och den geografiska platsen är inte optimal för kommunen i stort.

Vi vill därför arbeta med bland annat följande delar.

  1. Genomföra utbildning och öka uppmärksamheten för att förebygga och bekämpa hedersförtryck/hedersvåld och annat våld i nära relationer.
  2. Se över möjligheten att använda kommunala ordningsvakter, exempelvis i Mjölby centrum och vid Mjölby resecentrum. Syftet är att avlasta polisen.
  3. Att tillgänglighet ska vara en självklarhet i kommunala lokaler och offentliga miljöer – redan från början. Det är diskriminerande och dyrt att åtgärda problem med tillgänglighet i efterhand, när saker är byggda.Tillgänglighet är också viktigt i processer kring exempelvis nybyggnation.
  4. Kommunen behöver en handlingsplan kring fortsatta förbättringar av tillgänglighet i både kommunala och privata verksamheter och lokaler.
  5. Planera för flytt av räddningstjänsten, exempelvis till Huljeområdet.

» Tillbaka till Liberalerna Mjölbys politik