Se alla

Bifall till motion om YH-utbildning för undersköterskor

Tisdag 20 december 2016

Curt Karlsson
Curt Karlsson i talarstolen under kommunfullmäktige.

Tisdagkvällen den 20 december bjöd på det sista politiska sammanträdet i kommunfullmäktige under år 2016. Kikar vi tillbaka på det gångna året har Liberalerna varit en mycket aktiv spelare i oppositionen och även denna kväll fanns starka liberala inslag.

Gruppledaren Curt Karlssons starkaste framträdande denna afton handlade om att det äntligen (!) kommer till stånd en ändring som gör att företagare i kommunen inte behöver betala schablonbelopp för granskning från miljökontoret – oavsett om någon granskning sedan utförs eller inte.

Bland annat tack vare Moderaternas representanter i fullmäktige i Boxholms kommun, som Mjölby kommun delar miljönämnd med, stoppades ett tidigare förslag utan reell förändring. Men, nu blir det flera framgångar i och med att avgifter tas ut i efterhand, efter genomförd granskning, och att vissa andra avgifter ska betalas i slutet av året i stället för tidigt på detsamma (bra för säsongsaktörer).

Rekordsnabbt bifall till motion
Den största framgången var dock det bifall som fullmäktige gav till en motion från Tobias Josefsson om en utredning med syfte att starta en yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor, med möjlighet att specialisera sig inom exempelvis geriatrik, demensvård, psykiatri eller IT i vård och omsorg.

Motionen lämnades in i juni 2016 och har fått en rekordsnabb (?) hantering. Trots sommarmånaderna har motionen hunnit passera via kommunstyrelsen till både omsorgsnämnden och utbildningsnämnden (dubbla bifall) och tillbaka till kommunstyrelsen, därefter vidare till fullmäktige.

Bevisligen har motionen prickat helt rätt och fick dessutom ett bra stöd under dagens sammanträde i och med att företrädare för Region Östergötland redogjorde för hur arbetsmarknaden i regionen förväntas se ut framöver. Det är där väldigt tydligt att undersköterskor kommer att vara en bristvara, och att ta vara på de som redan finns i verksamheten blir därmed oerhört viktigt.

Se hela motionen här (PDF)

Utöver viljan att stärka den gravt eftersatta vuxenutbildningen i kommunen har motionen två olika liberala infallsvinklar. Dels handlar det om att utifrån ett perspektiv som arbetsgivare få ut så mycket som möjligt ur varje individ, vilket kompetenshöjning och vidareutbildning är en del av – att få människor att fortsätta utvecklas, att bidra ännu mer. Dels handlar det om vårdtagarens perspektiv, eftersom denne har större möjligheter att få just sina unika behov uppfyllda om det finns en bred uppsättning av olika kompetenser inom verksamheten.

Nytt: En interpellation och tre motioner
Till mötet fanns också fyra olika nya politiska dokument inlämnade.

  • Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet i Mantorp (PDF)
  • Motion om utredning kring äldreboende (med Moderaterna, PDF)
  • Motion om ferietjänst för ungdomar med syfte att tillföra nya perspektiv
  • Interpellation om digital infrastruktur i lokaler med kommunal verksamhet (PDF)

Med detta stänger vi den politiska verksamheten i fullmäktige för året och önskar en riktigt god jul!