Se alla

Förintelsens minnesdag 27 januari 2021

Tillsammans ska vi stå upp för de mänskliga rättigheterna

Onsdag 27 januari 2021

I dag, den 27 januari 2021, är det 76 år sedan människorna vid Auschwitz-Birkenau befriades. De räddades undan förintelsen. En förintelse av miljontals människor, deras liv och deras historia. De här människorna var precis som oss alla – men av Hitler och hans ideologi nazismen – bedömdes de som ohyra, som icke-människor. En sådan människosyn, byggd på hat och på att dela upp människor i vi och de, gjorde förintelsen möjlig.

I dag, den 27 januari, ska vi minnas alla de som avrättades, som förföljdes, och som fick se allt de känt som sin vardag tas ifrån dem. Steg för steg monterades demokratin ned. Steg för steg fråntogs människor sitt värde. Och steg för steg fördes människor in i duschar, med rakade huvuden, utan kläder, för att dödas.

Förintelsens minnesdag är till för att påminna oss om människorna som fråntogs allt. Den ska påminna oss om vad det innebär att vara människa och om vårt ansvar som människor. För vårt ansvar är att minnas och att stå emot, så att något som detta aldrig händer igen.

Vi minns offren och vi påminns om att det också i dag finns ideologier som manar till uppdelning av människor i ett vi och ett de. Ideologier som inte bygger på alla människors lika värde. Det är vårt ansvar att stå upp mot dessa ideologier. Också i dag möts vi av världsledare som med lögner, polarisering och hetsande försöker söndra demokratin. Vår skyldighet är att säga ifrån, att kritiskt granska och ifrågasätta.

I en tid där vi tvingas hålla avstånd, och bara umgås med våra nära, är det lätt att leta skyldiga. Det är lätt att peka ut andra och lätt att dela in vi och de, se på världen genom svartvita glasögon. Låt oss inte göra det! Låt oss i stället bjuda på oss själva! Bjud på ett leende, se den du möter i ögonen. Säg hej, erbjud din hjälp. När du håller avstånd – gör det endast fysiskt, inte socialt. När vi hjälps åt blir vardagen lättare, även i svåra tider som dessa.

När vi i dag tillsammans minns de som dog under Förintelsen, så påminns vi om vårt eget ansvar. Ansvaret att vara människa. Att se varandra som människor, som individer med samma behov, samma drömmar och förhoppningar. Drömmar om en framtid, om kärlek – om att bli sedda och bekräftade. Vi påminns också om vårt ansvar att bidra till ett tillåtande och liberalt samhälle, där det är ok att vara olika, olikheter är en styrka som kompletterar oss.

Tillsammans gör vi världen bättre. Tillsammans ska vi stå upp för de mänskliga rättigheterna.

Var en medmänniska! Var där för varandra! Gör skillnad – för dig, för andra, för oss alla!

Kristin Kellander (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden