Se alla

Förstärkningar inom förskola, grundskola och elevhälsa

Liberalerna gör skillnad i budgeten

Tisdag 27 november 2018

När Liberalerna i juni valde att lägga fram ett eget budgetförslag i kommunfullmäktige innebar förslaget ett antal olika satsningar. Syftet bakom dessa var att påbörja den så välbehövliga förstärkningen av utbildningsområdet med förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning som vi vill se under de kommande åren.

I vårt budgetförslag stärkte vi då Utbildningsnämndens område med 12 miljoner kronor, fördelat på tre huvudsakliga områden:

  • Stärkt elevhälsa, med sikte att stärka arbetet emot psykisk ohälsa hos unga.
  • Ökad personaltäthet inom förskolan, en första etapp.
  • Ökad personaltäthet inom grundskolan, en första etapp.

I och med att vi då fanns som en liten minoritet i opposition blev förslagen inte verklighet i somras. I och med att vi i Liberalerna nu ingår i det styrande Handslaget har vi förhandlat fram en gemensam budget tillsammans med de övriga fyra ingående partierna.

I denna har vi fått ett väldigt stort gehör för satsningarna inom skolans område, med fokus på just de tre huvudsakliga områdena ovan. Sett till det ekonomiska utfallet tillförs ytterligare 10,5 miljoner kronor av de 12 som vi hade planerat, vilket vi anser är en stor framgång.

Det ger oss ytterligare kraft i det arbete som nu påbörjas i Utbildningsnämnden, där vi från och med årsskiftet kommer att inneha ordförandeposten och driva arbetet utifrån det gedigna och väl genomarbetade skolutvecklingsprogram som vi har arbetat fram under de senaste åren. För allas bästa kommer vi målmedvetet att göra vad vi kan för att främst öka elevernas resultat i grundskolan, eftersom det är en väldigt viktig bas för framgång i det fortsatta livet – både inom arbetslivet och utanför detsamma.

För Liberalerna gäller samma sak nu som före valet.

Skolan först.