Se alla

Skolan först – även i majoritet

Liberalerna väljer att ingå i ett nytt samarbete

Söndag 30 september 2018

Tiden efter valet den 9 september har varit fylld av funderingar, diskussioner och förhandlingar inom och mellan olika partier. Utfallet av kommunvalet innebär konkret att den tidigare styrande koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna inte längre har egen majoritet.

Situationen gav en potentiell möjlighet att återskapa den tidigare Alliansen i Mjölby, som då skulle få 19 mandat och vara större än de rödgrönas 18. Det krävs dock 23 mandat för att nå egen majoritet. Ett par av allianspartierna var inte intresserade av den lösningen, dessutom skulle den ha krävt stöd av ytterligare ett större parti. Detta gjorde att ett förnyat alliansstyre aldrig blev ett alternativ.

Samtidigt skulle den tidigare majoriteten trots sin nya minoritetsställning kunna fortsätta att regera ungefär som tidigare, genom att basera sitt styre på stöd från Vänsterpartiet. Det skulle riskera att vänstervrida politiken, vilket gör att detta alternativ inte är önskvärt ur en liberal synvinkel.

I bästa fall skulle en oförändrad situation i styret av Mjölby kommun ha lett till att Liberalerna, förhoppningsvis tillsammans med Moderaterna, skulle fortsätta att driva våra frågor i opposition. Risken fanns dock att Liberalerna skulle bli helt utan platser i nämnder och styrelser, vilket gör att kommunfullmäktige i så fall skulle vara den enda politiska plattformen för påverkan.

I det här läget bjöd den tidigare majoriteten in Liberalerna till diskussioner om framtiden i form av en utökning till fem partier. Efter många och långa diskussioner, överläggningar både mellan och inom partierna landade vi efter förhandlingar till sist i att tacka ja till ett sådant samarbete.

Liberalernas bedömning är att vi utifrån att ta steget in i den nya majoriteten kommer att ha mycket goda möjligheter att faktiskt göra verklighet av det fokus vi har tjatat oss hesa om i valrörelsen under de senaste månaderna: Skolan först.

Vi kommer efter den första fasen av förhandlingar att inneha posten som ordförande i Utbildningsnämnden. Det väger oerhört tungt för våra möjligheter att kunna driva utvecklingen inom förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning åt det håll vi har lovat väljarna. Därtill kommer vi att ha representanter i andra nämnder och styrelser som är viktiga för kommunens utveckling.

Liberalerna har i förhandlingarna om den nya majoritetens politiska program för de kommande fyra åren fått gehör för mycket stora delar av det program vi gick till val på. Mer information om den politiska plattformens innehåll kommer inom en snar framtid. Den nya majoriteten går under namnet ”Handslag för Mjölby”.

Vi vet att vissa medlemmar och väljare blir besvikna över beslutet att ingå i ett större samarbete av det här slaget. Samtidigt vet vi att många andra kommer att tycka att beslutet är jättebra, utifrån de olika alternativ som fanns. Den skyttegravstaktik som pågår på riksplanet ser vi inte som någonting önskvärt.

Vi måste i detta läge vara pragmatiska och se hur vi i Liberalerna på bästa sätt kan påverka kommunens utveckling åt rätt håll, både på kort och lång sikt. Vi är övertygade om att vi denna gång gör det bäst som en del av en majoritet som välkomnar oss och vi ser fram emot det nya samarbetet. Denna lösning ger oss nämligen möjlighet att sätta skolan först.