Se alla

En fullskalig arena är det enda rätta i Mantorp

Söndag 16 april 2017

 

Kristin Kellander, Liberalerna Mjölby

I Mjölby kommun finns i dag ingen idrottshall med en publikkapacitet som krävs för spel i högre divisioner inom olika lagsporter. Därtill är halltiderna i Mantorp en stor bristvara sedan lång tid tillbaka, där flera starka föreningar med stora barn- och ungdomsverksamheter finns.

Under många år har Liberalerna Mjölby utifrån det akuta behovet varit den drivande kraften för att få till ytterligare en idrottshall i Mantorp. Att fler partier nu har anslutit till denna ståndpunkt gläder oss och vi välkomnar alla röster för förverkligandet av en ny arena.

Den preliminära budgeten räcker dock tyvärr inte för att tillgodose de särskilda behov som de stora inomhusidrotterna i Mantorp, handbollen och gymnastiken, har. En diskussion om ambitionsnivån och därmed den ekonomiska satsningen förs därför just nu. Från Liberalernas håll vill vi vara väldigt tydliga med vår ståndpunkt: när en ny hall nu byggs så ska den byggas ordentligt, så att den verkligen svarar mot de berörda idrottsföreningarnas behov.

Med tanke på livslängd och ekonomiska effekter medför en något större kostnad för uppförandet en högst marginell förändring ur ett långsiktigt perspektiv. Därför förespråkar vi en utifrån aktuella förutsättningar fullskalig idrottshall och använder därmed ordvalet arena, vilket bland annat innefattar större möjligheter och en större bredd i användningsområde.

Jämställdhet och läktarkapacitet

För oss är jämställdhet en av flera viktiga aspekter när samhällets gemensamma resurser ska fördelas. Så gäller även för kultur- och fritidslivet, där idrotten är en central aktör. Historiskt sett har klassiskt manliga idrotter gynnats av kommunala insatser inom området, men i fallet Mantorp har kommunen nu chansen att med relativt små medel göra en stor insats för en kvinnodominerad idrott i form av gymnastik. Mängder av barn och ungdomar är engagerade och ännu fler står på kö.

En av livets nycklar till kunskap är att studera historien och dra lärdom av de misstag som har gjorts. När det gäller fallet idrottshall i Mantorp finns flera sådana i sammanhanget läktare, vilket alla involverade är väl bekanta med. Vi vägrar att stillasittande se samma misstag upprepas med den nya arenan och står därför högljutt upp för en läktare värd namnet.

Vi vill finnas där på läktaren tillsammans med hundratals andra människor och jubla över idrottsliga framgångar i Mantorp – och samtidigt kunna se hela planen. Vi tror också att arenan kan bli en samlingsplats för andra arrangemang som exempelvis konserter och mässor.

Idrott i Mantorp

Med dessa två grundpelare som bas förordar vi det mest omfattande av de presenterade alternativen. Det innehåller både en anpassad utrustning som gör att den nya arenan blir ledande för regionens gymnaster och samtidigt en läktare av relevant storlek som gör att de stora lagidrotterna ges bättre förutsättningar för både bredd och elit.

Klämmestorpsområdet kommer med denna lösning att bli en samlingspunkt inte bara för idrott inom kommunen, utan även för ett större geografiskt område.

Medborgardialog kring arenanamnet

I sammanhanget kan man även fundera kring vad den nya arenan i Mantorp skulle kunna heta. Här är Liberalernas utgångspunkt att utifrån en medborgardialog samla in idéer, utvärdera dem och slutligen presentera ett antal förslag som medborgarna får rösta på. Vår förhoppning är att detta ska ge en ännu tydligare förankring kring den förstärkta samlingspunkt vi ser framför oss.

Liberalernas ståndpunkt är alltså att den nya arenan i Mantorp ska bli en modern samlingsplats. Det är Mantorpsborna och alla andra i kommunen värda.

Mantorp 16 april 2017

Kristin Kellander (L), ledamot i kommunfullmäktige och talesperson i kultur- och fritidsfrågor