Se alla

Rapport från kommunfullmäktige 21 mars

Tisdag 21 mars 2017

Under tisdagkvällen hölls mars månads sammanträde i kommunfullmäktige. Dagordningen var en av de kortaste på länge, förutom de möten som ställts in förstås… Bland annat därför ställde undertecknad en enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande om vitalisering av sammanträden med inslag som debatter, information och annat lämpligt vid tillfällen som dessa.

Svaret var det väntade att det är politikerna som förväntas skapa debatten med interpellationer och andra frågor – men också ett oväntat i form av det ”finns ingen information” att delge till dagens sammanträde. Högst anmärkningsvärt, om bara viljan finns är det många olika delar av verksamheten och andra kringliggande aktörer som motiverat kan ges utrymme.

Mötet tog mindre än en timme att genomföra, trots fyra enkla frågor. De andra två kom från våra vänner i Moderaterna angående kostnader för skolutbildning på gymnasiet.

Nåväl, de frågorna och undertecknads andra fråga om inspelning och publicering av video från sammanträdena (positivt svar, igen… får se om det blir verkstad någon gång) var högst perifera i jämförelse med dagens stora ämne, nämligen förändringar inom energibolaget Mjölby-Svartådalen Energi, MSE.

Kärnan är att Motala kommun vill sälja sitt aktieinnehav och att olika detaljer kring bolagets ägande och verksamhet har utvärderats. Slutresultatet blir nu att Tekniska Verken (kommunägt bolag, Linköping) blir majoritetsägare med 51% och Mjölby kommun innehar 49%, men verksamhet bedrivs fortsatt i Mjölby på olika sätt och ett lämpligt aktieägaravtal antogs från Mjölby kommuns sida.

Förarbetet i ärendet lämnade dock en del att önska, då oppositionen inte fått delta i nämnvärd omfattning i diskussionerna – vilket är brukligt i kommunen i frågor som dessa.

Ett antal förändringar i Liberalernas olika uppdrag genomfördes under sammanträdet. Det mest påtagliga var att Jim Kellander övertog rollen som vice ordförande i Bostadsbolaget, mycket glädjande att en sådan lösning kunde genomföras. Tidigare innehavare Gunilla Brynell-Johansson har andra uppdrag i livet som kallar just nu och vi önskar henne varmt välkommen åter senare. Den som känner till Jim vet att han axlar manteln med bravur.

I revisionen kommer Bill Sjölund att ta plats från 1 maj, efter att Lena Törnborg då lämnar uppdraget. Bill har både rutin och kompetens att göra ett utmärkt jobb som revisor.

Vid sammanträdet lämnades för övrigt också en motion om rapportering av enkla hinder i publik miljö in.

Vid den digitala pennan, Tobias Josefsson