Se alla

Positiv utveckling för cykelvägen Mantorp-Sjögestad

Onsdag 18 november 2020

Förverkligandet av en gång- och cykelväg mellan Mantorp och Sjögestad finns i sikte.

Ibland tar saker längre tid än önskat och ibland står de still, men ibland är det också så att trägen vinner och att tålamodet får segra. Vi i Handslag för Mjölby hoppas verkligen att så nu är fallet för den efterlängtade cykelvägen mellan Mantorp och Sjögestad, eftersom vi nås av positiva signaler kring förverkligandet av den. Den nya gång- och cykelvägen kommer att få betydelse på flera sätt.

Den stora bilden handlar om att knyta ihop olika cykelvägsnät. Region Östergötland har exempelvis en Regional cykelstrategi för Östergötland, som bland annat betonar betydelsen av cykeln i samhället och vikten av samordning mellan kommunerna, utöver deras interna arbete.

I dag finns ett väl utbyggt cykelvägsnät i Mjölby kommun och det finns också en digital cykelkarta där kommunens alla cykelvägar kan ses. Det finns även ett cykelvägsnät i Linköpings kommun, med bara några få kilometer till Mjölbys. Att knyta ihop dessa två nät och ta bort behovet av att cykla på en livsfarlig bilväg mellan dem är önskvärt, bland annat utifrån förbättrade möjligheter för cykelturism.

Den lokala bilden inom kommunen handlar om att göra det möjligt för medborgare i alla åldrar, från förskolebarn till pensionärer, att förflytta sig säkert mellan Mantorp och Viby, samt i förlängningen till och från Sjögestad Motell och Sjögestad. Dagens trafiksituation är orimlig för den som inte använder bil, vilket gör att få rör sig till fots eller till cykel på den aktuella sträckan och den negativa miljöpåverkan ökar på grund av utsläpp från fordon.

Planerna på den aktuella gång- och cykelvägen har stått still under en tid, eftersom det krävs att båda de inblandade kommunerna visar konkret engagemang för att Trafikverket också ska kunna bidra med resurser och att processen ska röra sig framåt. Linköpings kommun har tidigare inte stött förslaget, men har nu efter aktiva insatser från både politiker och tjänstepersoner i Mjölby kommun valt att prioritera denna gång- och cykelväg. Det gör att den nu potentiellt också kan få Trafikverkets stöd.

En närmare utredning utifrån dagens förutsättningar pågår därför just nu från kommunernas sida för att klargöra bland annat förutsättningar kring mark och kostnad för att anlägga cykelvägen. Vi är ändå väldigt glada över att arbetet har återupptagits och att vi konkret kan se framåt i vår önskade utbyggnad av cykelvägsnätet i den östra delen av kommunen.

18 november 2020

Handslag för Mjölby

Cecilia Burenby, gruppledare Socialdemokraterna
Curt Karlsson, gruppledare Liberalerna
Birgitta Gunnarsson, gruppledare Centerpartiet
Birger Hagström, gruppledare Kristdemokraterna
Christoffer Sjögren, gruppledare Miljöpartiet de gröna