Se alla
Blåklint

Långläsning om budgeten och energi- och klimatstrategin

Torsdag 11 juni 2020

⚠️ Varning för långläsning! Detta inlägg handlar om de två stora beslut som togs i kommunfullmäktige i tisdags den 9 juni och hur jag tänker kring dem: budgeten för 2021 och den nya energi- och klimatstrategin.

//Tobias Josefsson, tjänstgörande ersättare i kommunstyrelsen

Kommunbudgeten 2021

2019 var första året som jag för Liberalernas räkning fick förtroendet att sitta i kommunstyrelsen. 2020 är första året som jag har förtroendet att delta i budgetberedningen, bland annat utifrån att pandemin slog till med full kraft. Det har varit väldigt intressant, men ärligt talat kunde timingen få ha varit liiite bättre att vara med en första gång…

Jag har verkligen inte fått komma till något dukat bord, åtminstone inte sett till de ekonomiska förutsättningarna framåt. Det är väldigt, väldigt tuffa beslut som krävs.

Att få sitta i majoritet ger många fördelar. Det ger möjlighet att driva sin politik, att få igenom sina idéer, att se drömmar förverkligas – och det är väl ändå därför som de flesta av oss håller på med politik. Vi vill göra skillnad, vi vill bidra, och vi vill skapa ett bättre samhälle.

Vi är redan snart halvvägs inne i mandatperioden och vi har gjort många bra saker. Inte minst har vi i Liberalerna tillsammans med våra vänner i Handslag för Mjölby kunnat förbättra skolans förutsättningar. Relativt andra kommuner lägger vi mycket resurser på skolan.

Det händer också mycket annat. Äldreomsorgen har arbetat med digitalisering och är på väg att börja införa Heltid som norm. Kulturen och fritidslivet utvecklas, samtidigt som vi blir allt mer klimatsmarta. Pandemin har hanterats på ett fantastiskt sätt, med starka insatser och imponerande samarbeten över förvaltningsgränserna.

Hela kommunen växer

Mjölby tätort växer och utvecklas med nya, attraktiva bostadsområden. Mantorp växer så det knakar och kommer fortsätta att växa utifrån den kommande fördjupade översiktsplanen.

Skänninge fortsätter att växa, Väderstad växer, till och med husbyggandet på landsbygden växer oväntat mycket. Vi kan med rätta skryta över våra fantastiska byalag och utvecklingsgrupper, som verkligen gör skillnad i vardagen.

Näringslivsklimatet är på topp i kommunen och det finns många starka företag av olika storlekar. Tillsammans med alla anställda som gör sitt jobb varje dag lägger det grunden för de så viktiga skatteintäkterna. Utan välmående företag har vi på sikt ingen kommun alls.

Med det som bakgrund känns planeringen inför år 2021 som en rejäl käftsmäll. Det är inte bara en liten grop i vägen eller ett fartgupp som vi möter nu, det är betydligt värre än så. Vissa delar möts av ett oönskat tvärstopp.

Prognoserna för ekonomin ser riktigt dystra ut och kan komma att bli ännu sämre. De 20 miljoner som vi förväntar oss i effektiviseringar har tyvärr fått sällskap av lika många miljoner i besparingar. Det är ingen av oss som vill göra på det här sättet, men det är så vi måste göra.

Samförstånd och konstruktivitet

En sak som har imponerat på mig under mitt dryga decennium som politiker i Mjölby kommun är samförståndet. Oavsett vilken majoritet som har styrt har det funnits en bra dialog mellan majoritet och opposition, och en i stora drag gemensam bild om vart kommunen ska. Det ska vi vara stolta över.

Det kan verka tråkigt för den som tror att politik handlar om att tjafsa, kasta skit på varandra och tävla i one-liners på bästa sändningstid. Men så är det inte i Mjölby kommun, och det ska samtliga partier ha beröm för.

Vi för konstruktiva dialoger med medborgarnas bästa för ögonen. Vi är så klart inte alltid överens i sakfrågor, men i de stora dragen har vi samma kurs utstakad. Det är en styrka för kommunens framtid, särskilt i ett knepigt läge som nu.

För så är det även för den tuffa budgeten för år 2021. Ärligt talat är det väldigt, väldigt små skillnader mellan de tre budgetförslag som finns i dag.

Jag kan inte säga att jag är nöjd med Handslagets budgetförslag, utifrån läget vi är i, men jag kan däremot säga att jag är nöjd med hur vi har arbetat fram det. Bra diskussioner och kloka tankar har landat i nödvändiga, modiga beslut.

Modigt att välja ut två mål

Ett av de modiga besluten är att endast välja ut två specifika kommunmål för 2021, nämligen ekonomin och skolresultaten. Vi har alla länge tjatat om att målen är för många, för konstiga, omöjliga att mäta och så vidare.
I den globala och lokala kris vi faktiskt upplever nu är det därför klokt av oss att verkligen fokusera insatserna den närmaste tiden.

Arbetet med den nya visionen och därmed de nya målen har tyvärr försenats på grund av pandemin, men vi kan inte låta det hindra oss alltför mycket.

Har vi inte koll på ekonomin kommer vi att gå under, den saken är säker. Att som vissa ropa efter skattehöjningar är inte heller någon lösning, för det för med sig andra negativa effekter samtidigt som de underliggande problemen inte blir lösta. Det gör ont, men vi måste ställa om vissa saker och vänja oss med en delvis ny värld.

Det andra målet handlar om att förverkliga drömmar. Att klassresan börjar i klassrummet är ett av Jan Björklunds klokaste uttryck, kanske tillsammans med det där om rysk gas, ni vet… Den har bara två problem: att den är rysk, och att den är gas.

Otroligt mycket i livet avgörs av hur det går i skolan, för varje enskild elev. För varje barn. Fungerar inte skolan, så fallerar förr eller senare allting annat också. Det tar lång tid att nå framgång i skolans värld, men vi måste nå framgång.

Självklart måste vi också fortsätta med många andra saker. Bara för att vi väljer ut de här två målen lägger vi inte ner allt inom äldreomsorg, miljö och klimat, kultur och fritid och så vidare. Men vi måste i det här läget verkligen fokusera på ekonomin och skolresultaten. Det är klokt.

Jag vill också passa på att tacka alla inblandade, både politiker och tjänstepersoner, för en väl genomförd process med bra underlag och konstruktiva samtal.

Jag kom verkligen inte till ett dukat ekonomiskt bord, men i övrigt var det ovanligt väldukat och välkomnande att delta i årets budgetarbete. Tack!

Ny energi- och klimatstrategi är ”klubbad”

Den energi- och klimatstrategi som vi tog beslut om i tisdags är en bra strategi. Den har tagit god tid på sig att bli bra, kanske lite väl god tid ärligt talat, men utifrån slutprodukten har det varit värt det.

Energi- och klimatstrategin är nödvändig för att vi ska kunna skapa en hållbar framtid, både för oss själva och nästkommande generationer. Att peka på andra och gnälla på att de gör fel, att de inte gör tillräckligt, att de är dumma och att det vi i lilla Sverige och lilla Mjölby gör inte spelar någon roll är meningslöst.

Det är genom handling vi når förändring. Genom att föregå med gott exempel. Genom att faktiskt göra någonting och att göra det rätt.

En av de viktigaste principiella förändringar som vi i Liberalerna, tillsammans med likasinnade, har tillfört det här strategidokumentet, det är att kostnaden för olika insatser anges.

Det är väldigt lätt att i en strategi bre ut texten, sätta upp fina målsättningar och stapla vackra ord på varandra, men vad betyder de egentligen i nästa steg? När det kommer till genomförande, budgetarbete och konkreta planer – vad är det som blir gjort? Vad kostar det? Här konkretiserar vi vad orden faktiskt innebär.

Att sätta ett pris på olika insatser gör det dessutom möjligt att bedöma effektivitet. Hur mycket “pang för pengarna” ger de olika insatserna? Det blir väldigt mycket lättare att prioritera mellan olika insatser när man har både förväntad effekt och kostnad presenterad för sig.

Det här tillägget bör vi ha med oss även i andra strategidokument och liknande framöver.

Ta hand om er där ute!