Se alla

Rapport från årsmötet 2017

God stämning och framtidstro i föreningen

Onsdag 8 mars 2017

Under tisdagkvällen samlades en stark skara liberaler i Mjölbys stadshus. Utöver medlemmar i lokalföreningen hade vi även sällskap av några gäster som bidrog till kvällens lyckade utfall.

Regionsamtal
Monika Broman informerade om arbetet i Region Östergötland.

Monika Broman från Linköping, tidigare boende och politiskt aktiv i Mjölby kommun, redogjorde förtjänstfullt kring arbetet i Region Östergötland, där Liberalerna är en del av majoriteten och har kunnat vara med och påverka under de senaste åren. Diskussionerna rörde främst primärvården, men även andra områden där vi har möjlighet att profilera oss framöver för att återta en plats i regionfullmäktige. Liberalerna saknar representation i regionfullmäktige från vår valkrets sedan valet 2014 – det måste vi ändra på.

Efter en frågestund fortsatte kvällen med välkommen förtäring och sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ekonomin är relativt god inför den kommande valrörelsen och framför allt har vi gott hopp om att våra långsiktigt planerade aktiviteter och våra idéer för både nuet och den kommande mandatperioden kommer att ge utdelning i antal röster.

Det finns massor att göra i en redan bra kommun med stor potential! Vi tror på våra idéer och tror på att vi kan hitta ett konstruktivt samarbete för att ge medborgarna en bättre vardag på många olika sätt.

Årsmötesförhandlingar
Årsmötesförhandlingar i Liberalerna Mjölby.

Årsmötesordförande var gästande Lars Karlsson från Kinda. Lasse är ordförande i länsförbundet och har en viktig roll att spela i att stötta de mindre kommunerna på olika sätt, det finns många olika typer av samordning och gemensamma arbeten som kan komma fler till gagn.

Konkret initierades även två ytterligare arbetsgrupper för att utforma den liberala politiken i Mjölby efter valet 2018. Den ena behandlar de mer ”mjuka” värdena som hälsa, vård och omsorg, medan den andra rör de ibland bortglömda frågorna om kulturlivets väl och ve.

Vi tackar samtliga för deltagandet och den positiva andan. Arbetet fortsätter framöver i allt intensivare takt. Vi ses snart igen!