Se alla

Stärk förutsättningarna för Skänninges utveckling

Uttalande från årsmötet 2021

Tisdag 9 mars 2021

Skänninge är en av Sveriges äldsta städer. Här finns en stark attraktionskraft och en stolt historia som sträcker sig tillbaka till 1100-talet. Efter en befolkningstopp på 1980-talet har invånarantalet därefter sjunkit och servicen har minskat.

Under senare år har investeringar i bland annat en ny pendeltågsstation och bostadsbyggande genomförts, men det har inte följts av motsvarande satsningar på att stärka tätortens övriga utbud.

Därför anser Liberalerna att Skänninge behöver en nystart som tätort för att vända trenden så att utbudet av varor, tjänster och upplevelser ökar.

Vi vill konkret att en utvecklingsgrupp bildas. I denna ska det ingå företrädare för kommunen, fastighetsägare, affärsinnehavare och föreningar. I dialog med invånarna ska utvecklingsgruppen stärka förutsättningarna för Skänninges kommersiella och kulturella utveckling, både som bostadsort och som besöksmål.

Liberalerna i Mjölbys årsmöte, 3 mars 2021