Se alla

Vändning i skolfrågan på historiskt fullmäktige

Onsdag 25 april 2018

Under tisdagkvällen var det dags för ett i sanning historiskt sammanträde i kommunfullmäktige. Det stora, bokstavligt talat, ärendet var förslaget om köp av Galleria Kvarnen i centrala Mjölby.

För att göra en lång historia kort just här är det verkligen ingen önskad situation som vi befinner oss i kring gallerian, som länge har haft oengagerade ägare utan drivkraft. Lokal efter lokal har gapat tom, och även om de kämpar som finns kvar gör ett enormt arbete med sina respektive verksamheter håller det inte i längden.

Kommunen har utifrån förutsättningarna varit tvungen att agera, eftersom alternativet hade varit mycket sämre. Därför ställde Liberalerna denna kväll oss bakom köpet av berört bolag – i princip på ett ”Biskop Brask-vis”. Det fanns inget bättre alternativ.

Vändning i skolfrågan på gång?

Vi i Liberalerna driver sedan i fjol frågan om att inrätta en femte grundskola i Mjölby. och har över tid fått allt mer vatten på vår kvarn. Tyvärr valde majoriteten att köra över både argument och utbildningsnämnd, till förmån för en ”lappa och laga”-taktik där tre av fyra befintliga grundskolor i Mjölby skulle byggas om och till. Med allt vad det innebär…

I och med att den senaste befolkningsprognosen som visade på en, för oss inte oväntad, ännu starkare tillväxt när det gäller antalet människor i kommunen – däribland elever i grundskolan – valde vi att lyfta frågan igen. Under KF-sammanträdet i mars lämnade vi in en interpellation (läs hela dokumentet här) och den besvarades alltså under tisdagen.

Responsen var i grunden positiv från majoriteten, som utifrån befolkningstillväxten och tidigare markförvärv nu verkar vara på väg att vända. Välkommen över till den ljusa sidan önskar vi i Liberalerna, det kommer om det blir verklighet att bli en avsevärt bättre lösning!

En femte grundskola i Mjölby är det enda rätta. Vi jobbar vidare för att nå framgång. Det är eleverna och personalen värda.

Diskussion, bifall och nya förslag

Under sammanträdet hände också följande noterbara saker:

Vi gör vad vi kan för att driva på kring många olika frågor, i stort och smått. Det är en del av vårt politiska arbete, som vi tror kommer att leda till en ännu bättre kommun.