Se alla

Debattartikel: Mjölby behöver en grundskola till

Onsdag 11 oktober 2017

Debattartikel publicerad i Corren 2017-10-11

Mycket går framåt i Mjölbys skolor. Men bristen på lokaler bromsar utvecklingen för elevernas resultat, skriver Tobias Josefsson (L).

Mjölby kommun klättrade 2017 upp till plats 36 i Lärarförbundets rankning av kommunernas skolverksamheter. Det är glädjande och kan vid en första anblick verka enbart positivt, men det viktigaste resultatet haltar efter.

Jag har haft förmånen att vara del av utbildningsnämnden i Mjölby kommun under ett antal år och sitter i dag i opposition. Diskussionsklimatet och samarbetsviljan är mycket god och vi för gemensamt kommunen framåt, oavsett partitillhörighet eller majoritet/minoritet.

Det är en trygghet att ha ett sådant klimat. Det ger långsiktiga förutsättningar för att kunna nå framgång. Vi politiker har en som jag upplever det unik kontakt med skolledare (rektorer, förskolechefer) och träffas regelbundet för att utvecklas tillsammans och förstå varandras utgångspunkter.

Mitt uppdrag som politiker är att ge förutsättningar för den kompetenta yrkeskåren inom skolan att göra sitt jobb. Det är så eleverna kan ges möjlighet att förverkliga sina drömmar. För de allra flesta börjar nämligen den resan i skolans värld.

Förbättringarna i kategorierna ”friska lärare” från plats 220 till 23 (!) och ”lärartäthet” från 121 till 23 är oerhört glädjande att se. Vi måste ta hand om och behålla den värdefulla personal vi har. Det finns också andra positiva indikatorer att ta del av i rankningen.

Ändå lossnar det inte när det gäller den allra viktigaste delen, elevernas resultat. När man tittar på meritvärde i form av resultat i förhållande till förutsättningar ligger Mjölby kommun långt under Sveriges medel. Plats 191 av 290 är ytterligare några snäpp nedåt sedan tidigare.

Resultaten måste uppåt, för elevernas skull och för kommunens skull. Fler måste också bli behöriga till högskola, men även där presterar vi låga resultat – som sjunker.

Givetvis måste man ha ett stort tålamod och en stor förståelse för att det tar tid att se resultat i form av meritvärden/betyg. Ändå behövs det ännu mer arbete med att ge pedagogerna rätt förutsättningar, eleverna rätt stöd och att utföra mycket hårt arbete för att vi förhoppningsvis ska se resultat på andra sidan.

En stor faktor som bromsar den positiva utvecklingen är skollokalerna. Enorma resurser läggs i form av tid och pengar på att planera, pussla, renovera, reparera, bygga ut och på andra sätt hantera lokalfrågor – både av förvaltningen och av skolledare och pedagoger. Mycket av detta är tid som borde användas till pedagogiken och lokalerna borde vara ändamålsenliga för pedagogisk verksamhet. Det är de inte.

Jag tror att vi utifrån en helhet från förskoleklass till gymnasiet måste utöka med en femte grundskola i Mjölby, antingen i form av Kungshögaskolan eller en nybyggd skola. Vi måste också genomföra Liberalernas föreslagna skolutredning av Mantorpsområdet, där vi tänker oss ytterligare en F-3-skola i den södra delen av tätorten. Skänninge står därefter näst på tur, även om situationen där är mer under kontroll.

Jag är oerhört stolt över Mjölby kommun och det arbete som utförs inom skolans område. Jag vet också att vi kan bli ännu bättre. Därför jobbar jag för att Liberalerna ska bli ännu starkare i nästa val.

Tobias Josefsson
vice ordförande, Liberalerna Mjölby