Se alla

”Ninni” kommunens populäraste politiker

Torsdag 20 september 2018

Kristin Kellander mest kryssad i Mjölby kommun

Mjölby, vi har ett resultat! Efter att Länsstyrelsen nu har kontrollräknat rösterna i kommunvalet kan vi konstatera att Liberalerna har fått 1690 röster, vilket motsvarar 9,43 procent av totalen. Det är en ökning med 1,92 procentenheter, vilket samtidigt medför att vi kommande mandatperiod har fyra mandat i kommunfullmäktige jämfört med de tidigare tre.

Glädjande nog ökar Liberalerna sitt stöd i de flesta geografiska områdena i kommunen. Det gäller främst i Mantorp, där vi i ett valdistrikt dessutom blev största parti (Viby med 27,8 procent), men även i Skänninge där vi går markant framåt sett till procenten.

– Framgången grundar sig i en väl genomförd valkampanj med det tydliga budskapet att vi sätter skolan först, samtidigt som vi förstår behoven inom andra områden. Vi har nått ut brett både i tätorterna och på landsbygden, konstaterar valledaren Tobias Josefsson.

– Vi har under de senaste fyra åren i opposition varit mycket aktiva och tydliga i de frågor vi driver. Inte minst genom vår gruppledare Curt Karlsson som har lotsat oss på ett ypperligt sätt och påfallande ofta lyckats påverka majoritetens beslut i rätt riktning. Vi har dessutom haft en återkommande närvaro i Mantorp under flera års tid och lyft frågor som är viktiga för invånarna, vilket vi tror har bidragit till den starka ökningen där.

Formidabel framgång i personkryssandet
Många olika personer har agerat viktiga pjäser i arbetet och trots att det i en mycket måttlig skala har bedrivits personkampanjer är resultaten fantastiska just när det gäller personkryssen.

Kristin Kellander som står tvåa på Liberalernas lista har nått en stor framgång och lockat inte mindre än 386 personkryss i kommunvalet. Det motsvarar 22,80 procent av partiets alla röster, vilket är långt över de minst 50 röster och minst fem procent som krävs. Det är dessutom flest kryss av alla kandidater oavsett parti, vilket är särskilt imponerande.

– Jag känner mig oerhört hedrad och stolt över det stora förtroende som så många i kommunen har valt att visa mig. Jag kommer att göra mitt allra bästa för att ta vara på det och driva de frågor jag brinner för, säger Kristin.

En annan kandidat som har presterat när det gäller personkryssen är sjuan Mikael Östergren. Han lockade till sig 83 kryss och föll på målsnöret, i och med att det krävdes 85 för att kryssa sig in i fullmäktige. För andra valet i rad har Mikael legat oerhört nära, kanske blir det tredje gången gillt 2022?

Totalt var det sex kandidater i Mjölby kommun som lyckades personkryssa sig in i fullmäktige, men samtliga övriga fem förutom Kristin Kellander stod som listettor. Ingen av dem nådde alltså upp till hennes nivå.

Se resultatet av personröstningen på Valmyndighetens hemsida

Liberalernas fullmäktigegrupp från och med oktober 2018

Ledamöter
Curt Karlsson, f.d. universitetsdirektör, 73 år, Mjölby
Kristin Kellander, lärare, 38 år, Mantorp
Tobias Josefsson, företagare, 38 år, Mjölby
Gun-Inger Andersson, rektor, 64 år, Sya

Ersättare
Marcus Åhagen, statsvetare, 28 år, Skänninge
Yvonne Mellberg Jakobsson, socialsekreterare, 53 år, Gottlösa