Se alla

Stödpaket till de lokala företagen

Handslag för Mjölby

Måndag 23 mars 2020

Sverige befinner sig i en mycket problematisk situation. Coronavirusets framfart i världen och i landet lämnar ingen oberörd. Många insatser görs på olika nivåer, främst för att motverka smittspridningen och hantera de som redan har blivit smittade. Det primära fokuset måste ligga inom dessa områden.

Samtidigt måste vi ha förmåga att se helheten och att rikta blicken mot framtiden. En del i detta större arbete är att värna om det lokala näringslivet. I Handslag för Mjölbys politiska plattform för perioden 2019-2022 poängterar vi i Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet att företagande är en viktig del av samhället och bidrar till en positiv utveckling av Mjölby kommun.

Det stödpaket för näringslivet som i dag presenteras av Mjölby kommun är ett led i att fortsätta göra verkstad av dessa ord. Många företagare behöver ett extra stöd i den situation vi befinner oss i. I en första omgång genomförs nu dessa åtgärder.

  • Uppskov med kommunala tillsynsavgifter.
  • Uppskov med kommunala tillståndsavgifter.
  • Förenkling av tillstånd för uteserveringar.
  • Beslut om sanktionsavgifter skjuts upp när så är möjligt.
  • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.
  • Se över möjligheten att korta betaltiden till kommunens leverantörer.
  • Möjlighet att få uppskov med betalningar för VA och avfall.
  • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden, där kommunen är lyhörd för önskemål från företagarna.

Det kommer sannolikt att behövas fler åtgärder framöver och kommunen för en löpande dialog med företagen kring det. Förhoppningen är att detta första stödpaket kan bidra till främst en stärkt likviditet i ett akut läge.

Fortsätt att handla lokalt

Samtidigt måste vi alla som medborgare och konsumenter ta vårt ansvar. Vi måste följa de riktlinjer som sätts upp för att minska smittspridningen, samtidigt som vi fortsätter att handla klokt och fortsätter att handla lokalt. Genom att köpa varor och tjänster från lokala butiker och företag bidrar vi till både nuet och framtiden.

Vi i Handslaget är stolta över våra företagare och över kommunens goda näringslivsklimat. Tillsammans ska vi göra det vi kan för att behålla Mjölby kommuns positiva utveckling även framåt. Vi tror på framtiden och agerar för att den ska bli så bra som möjligt. Något annat alternativ finns inte på kartan. Tillsammans ska vi göra det bästa av situationen.

Handslag för Mjölby, den 23 mars 2020