Se alla

Tobias Josefsson ny ordförande i Liberalerna Mjölby

Årsmöte 2020

Fredag 6 mars 2020

Torsdag den 5 mars höll Liberalerna Mjölby årsmöte. Där blickades det tillbaka på det gångna verksamhetsåret 2019, samtidigt som det arbetades vidare inför framtiden.

Liberalernas regionråd Alexander Höglund berättade om sitt arbete i Region Östergötland och om det nya uppdraget som ledamot i partistyrelsen, innan han som gästordförande ledde årsmötet.

Till ny ordförande valdes Tobias Josefsson, 39 år och boende strax söder om Mjölby. Han har tidigare varit vice ordförande och får nu ett större förtroende, samtidigt som den tidigare ordföranden Yvonne Mellberg Jakobsson finns kvar i styrelsen som vice ordförande.

Tobias är i dag ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen, samt innehar några ytterligare uppdrag. Han är civilekonom och datatekniker, som till vardags främst arbetar med att utveckla sportligor och stärka deras digitala närvaro.

– Jag är stolt över att få ordförandeuppdraget och är övertygad om att jag har mycket att bidra med framåt. Samtidigt som Liberalerna tillsammans med de andra partierna i Handslag för Mjölby är mitt inne i en mandatperiod med allt som ska göras börjar vi nu också arbeta inför valet 2022, säger Tobias Josefsson.

– Där tar vi sikte på perioden fram till 2030 och ska ha ett tydligt förankrat ideologiskt och konkret budskap till medborgarna om vad vi vill göra framåt för att göra kommunen ännu bättre. Liberalerna Mjölby är en stark och växande kommunförening i ett parti som efter en tuff tid är på väg åt rätt håll. Vi tror på framtiden och ett ännu mer liberalt Mjölby.

Styrelsen består utöver Tobias och Yvonne även av Gun-Inger Andersson, Curt Karlsson, Jim Kellander, Kristin Kellander och Bill Sjölund.

Tidigare fanns även Marcus Åhagen i styrelsen, men han har valt att åtminstone i nuläget prioritera karriär och familj. Han finns dock kvar med andra uppdrag för föreningen.

Uttalande efter årsmötet: Vi fortsätter att göra Mjölby mer liberalt

Under det gångna året 2019 har Liberalerna Mjölby på allvar tagit steget in i det nya samarbetet med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet i Handslag för Mjölby. Tillsammans styr vi med tillförsikt Mjölby kommun framåt i majoritet.

Vi har nu inlett arbetet med att genomföra det som är överenskommet i den politiska plattformen för perioden 2019-2022. Liberalerna är en mycket aktiv part i detta arbete, bland annat i kommunstyrelsen och via ordförandeposterna som innehas både i utbildningsnämnden och i kultur- och fritidsnämnden.

Mjölby kommun är en välmående kommun, som fortsätter att växa och stärkas på många olika sätt. Samtidigt är vi fullt medvetna om att det finns problem att ta tag i och fullt medvetna om det tuffa ekonomiska läget framledes. Det sistnämnda kräver att samtliga verksamheter effektiviserar för att utföra saker på ett ännu smartare sätt. Samtidigt krävs också rena besparingar, där svåra politiska prioriteringar måste göras.

Inom ramen för samarbetet i Handslaget har resurserna för pedagogiska insatser i grundskolan stärkts i flera omgångar, genom tillskott av ytterligare medel till utbildningsnämndens budget. Nybyggda Måndalens förskola i Mjölby har invigts under året och arbetet inför att färdigställa den femte grundskolan i Mjölby har fortskridit.

Ett nämndöverskridande samarbete mellan utbildningsnämnden, omsorgs- och socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har inletts för att ta itu med de gemensamma övergripande utmaningar som finns. Stuprörstänkandet måste bort.

Därtill börjar Liberalernas ambition att kommunen ska ha en mycket bättre framförhållning när det gäller mark och planer för framtida bostäder och företagsetableringar att bli verklighet. Utöver det händer mycket annat som påverkar medborgarna i stort och smått.

Liberalerna Mjölby har under året glädjande fått ett antal nya, yngre medlemmar som förstärker den redan kloka och aktiva skaran medlemmar. I kombination med medvind både på riksplanet och i det lokala arbetet ser vi mycket fram emot resterande del av 2020, ännu ett viktigt år där Liberalerna bidrar till att göra Mjölby kommun mer liberalt.

Liberalerna Mjölby, genom
Tobias Josefsson, nyvald ordförande