Se alla

Inför en NPF-lots i Mjölby!

Onsdag 22 augusti 2018

Kunskapen om neuropsykiatriska diagnoser måste förbättras och insatserna samordnas

Diagnosen adhd ökar bland barn och ungdomar. Man räknar i dag med att cirka fem procent av alla skolbarn har det. Skolorna har generellt svårt att ge tillräckliga resurser till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Lokalerna är för få och inte anpassade. Utvecklingen går dessutom åt fel håll.

Rektorerna har stöd av elevhälsan i form av Mjölby kommuns centrala resursenhet, men där finns inte de resurser som krävs. Inte heller har lärare och fritidspedagoger, eller för den delen rektorer, alltid tillräckliga kunskaper om NPF. Skolan behöver stöd av en expert på dessa. Någon som kan lotsa och stötta rektorer och pedagoger så att eleverna får rätt resurser och möjligheter.

Som förälder är det inte heller lätt att veta vart man ska vända sig. Vad har jag och mitt barn rätt till? Vad kan jag kräva av skolan? Finns det speciella undervisningsgrupper? Stödgrupper för föräldrar i samma situation? Kan vi få avlastning? Hur söker jag vårdbidrag? Vad är en SIP? Vad kan jag få för hjälp från barn- och ungdomspsykiatrin? Vem kan hjälpa mig när mitt barn vägrar gå till skolan? Kan vårdcentralen hjälpa oss med kurator? Frågorna är många.

Insatserna måste samordnas

Kunskapen om neuropsykiatriska diagnoser måste förbättras och insatserna samordnas. Därför vill Liberalerna Mjölby införa en NPF-lots i vår kommun. Satsningen fanns med i den budget som vi presenterade under juni månads sammanträde i kommunfullmäktige, men som tyvärr röstades ner.

Denna expertfunktion ska vara en guide som kan svara på frågor från både skola och föräldrar, med syfte att ge barnen rätt stöd och vara en länk mellan kommunen, skolan, vården och hemmet. NPF-lotsen vet hur barn med dessa diagnoser fungerar. Lotsen vet vad skolans rättigheter och skyldigheter är, vet var utslitna och förvirrade föräldrar kan få råd och stöd, vet hur lagar och regler fungerar. Lotsen ansvarar också för kommunens kompetensutveckling inom NPF-området.

Många föräldrar till barn med NPF-diagnoser skickas runt till så många instanser och hänvisade till så många telefonköer eller personer att det till slut blir övermäktigt. Rektorer gör sitt bästa för att barnen ska få en fungerande skolgång, lärare likaså. Men det är inte alltid de vet vart de ska vända sig när de har nått vägs ände i att prova sig fram med olika anpassningar. De har inte tid att jaga specialpedagogen, som i sin tur har fullt upp på sitt håll.

Att införa en NPF-lots skulle underlätta för alla parter. Det skulle framför allt ge de berörda barnen och familjerna ett välbehövligt stöd i en många gånger kaotisk vardag, som borde kunna se så mycket bättre ut än den gör.

Liberalerna Mjölby kommer att fortsätta arbeta för införandet av en NPF-lots framöver och om vi får ett större inflytande efter valet den 9 september ökar chansen att satsningen blir verklighet.

Jenny Egerborn,
kommunkandidat för Liberalerna Mjölby

» Läs mer om NPF-lotsen i vårt budgetförslag

» Läs mer om vår politik för skola och utbildning